AUDIO VIDEO SYSTÉMY
KONTAKT
Dorozumievacie a  prístupové systémy

Čoraz častejšie sa pri vstupoch do objektov, či už obytných alebo rodinných domov, prevádzok a  inštitúcií stretávame s  dorozumievacími a  prístupovými systémami. Tieto systémy zvyšujú bezpečnosť a  komfort pre užívateľov.

   
Základné prvky a  ich využitie:

Základnými užívateľskými časťami domácich audio a videotelefónov sú vnútorné stanice (telefóny a  monitory) a tlačidlové panely s kamerou umiestnené pri vstupe do objektu, alebo vnútorných dverí. Po identifikácii prichádzajúceho je možné tlačidlom na prístroji uvoľniť elektronický zámok vstupných dverí.

Domáci dorozumievací systém môže byť analógový, alebo digitálny. Digitálny systém poskytuje väčší komfort a je vhodný hlavne pre bytové a rodinné domy, kde prináša možnosť nastavenia interkomu – komunikácia medzi jednotlivými nájomníkmi, alebo s domovým dôverníkom. Ďalšou výhodou je jeho dvojvodičová montáž, čo umožňuje využitie pôvodnej kabeláže domových vrátnikov (v starších bytových domoch). Systém má uplatnenie aj v administratívnych budovách s väčším počtom sídliacich firiem, ktoré nemajú spoločnú pobočkovú ústredňu.
Copyright © Tamper EH, s.r.o.   |   Tvorba web stránok
Tvorba web stránok

Štrukturovaná kabeláž

Kamerové systémy

Zabezpečovacie systémy

Elektroinštalácie

Audio video systémy

Prístupové systémy jednoznačne identifikujú zamestnanca pomocou prístupovej karty, čipu, resp. biometrických údajov. Tento údaj je vyhodnotený a podľa naprogramovaných prístupových práv je umožnený priechod dverami, turniketom, závorou, bránkou a  pod..

Jednotlivé priechody sa ukladajú na užívateľský SW, kde sú kedykoľvek k nahliadnutiu.

Výhody prístupového systému:
- obmedzenie pohybu osôb v určitých priestoroch a časoch objektu
- náhrada mnohých kľúčov jednou kartou, alebo čipom
- identifikácia a väčší komfort ovládania
TAMPER EH, s.r.o.
Záhradná 1381/9 
902 01 Pezinok

Mobil:
+421  905  263  216
        +421  907  748  705
        +421  905  331  268


Email: tampereh@tampereh.sk

>> viac
+421  905  263  216
+421  907  748  705
+421  905  331  268
tampereh@tampereh.sk