KAMEROVÉ SYSTÉMY (CCTV)
KONTAKT
Copyright © Tamper EH, s.r.o.   |   Tvorba web stránok
Tvorba web stránok

Štrukturovaná kabeláž

Kamerové systémy

Zabezpečovacie systémy

Elektroinštalácie

Audio video systémy

Bezpečnostné kamery sú využívané k  sledovaniu a  zabezpečeniu vonkajších a  vnútorných priestorov najrôznejších objektov,  pozemkov, prevádzok a  inštitúcií, ale stále častejšie sa využívajú aj v súkromnej sfére (ako doplnok klasickej EZS, čím sa zefektívňuje zabezpečenie objektu). Kamerový systém nám umožňuje identifikáciu trestných činov a video analýzu udalostí. Zabezpečuje nepretržité monitorovanie priestorov, zobrazenie a záznam udalostí, detekciu pohybu a archiváciu záznamu. Každý kamerový systém je riešený individuálne podľa požiadaviek zákazníka a riadi sa normami pre systém CCTV STN EN 50132-.


Základné prvky a  ich využitie:

a) Kamery – môžeme rozdeliť do dvoch kategórií: analógové a digitálne (IP). Rozdiel medzi nimi je v  spôsobe spracovania, analógové kamery majú v  porovnaní s digitálnymi menej kvalitný obraz a spracovanie záznamu je náročnejšie. Aj napriek tomu sú analógové kamery pre niektoré inštalácie vhodné. Ale pre snímanie väčších priestranstiev (napr. okolie domov, záhrady, sklady a pod.) sú vhodnejšie IP kamery (poskytujú širší záber a väčší detail). Kamery sú už štandardne vybavené IR podsvietením pre snímanie obrazu za zhoršených svetelných podmienok.
b) Záznamové zariadenie – v dobe nedávnej bolo doménou počítačového sveta (štandardný PC vybavený videokartou a zabezpečovacím sofwarom). V dnešnej dobe sa už využíva k záznamu digitálny videorekordér (DVR), ktorý ukladá obrazové dáta na pevný harddisk (HDD). Jednou z nezanedbateľných výhod digitálneho záznamu je bezobslužnosť prevádzky, vysoké rozlíšenie záznamu, dlhá doba záznamu (podľa zvoleného HDD). Ďalšou z výhod je integrácia do PC sietí a internetu, tým možnosť prezerania a  diaľkového monitorovania objektu v ktorejkoľvek chvíli a akéhokoľvek miesta cez počítačovú sieť prípadne internet.
TAMPER EH, s.r.o.
Záhradná 1381/9 
902 01 Pezinok

Mobil:
+421  905  263  216
        +421  907  748  705
        +421  905  331  268


Email: tampereh@tampereh.sk

>> viac
+421  905  263  216
+421  907  748  705
+421  905  331  268
tampereh@tampereh.sk