REFERENCIE
KONTAKT
Kompletné elektroinštalácie a  rekonštrukcie silnoprúd, slaboprúd a  bleskozvod, zabezpečovacej techniky, CCTV
• rodinné domy, byty a drobné prevádzky v meste Pezinok, Bratislava, Trnava a obci Viničné, Modra,
  Šenkvice, Kvetoslavov, Čierna Voda a ďalšie
• obytné domy v meste Pezinok, Bratislava, Modra
• Materské centrum Hojdana, Bratislava
• ŽSR Stredisko hospodárenia s majetkom, Bratislava
• ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie
• firma VACHO s.r.o. Modra, Štefanová
• firma KUMAT s.r.o., Bratislava
• Kovodružstvo, Bratislava

V spolupráci s  firmou KUMAT s.r.o.
• montáž kamerového systému pre dynamické koľajové váhy žst. Devínska Nová Ves, žst. Čaňa, žst. 
  Púchov, žst. Čierna nad Tisou, žst. Maťovce, žst. Nové Zámky
• výmena informačného systému pre cestujúcich v žst. Žilina
• montáž verejného osvetlenia priemyselného parku Senica
• montáž kamerového systému v Duslo a.s., Šaľa
• ŽSR. Modernizácia trate Žilina – Krásno nad Kysucou (montáž oznamovacieho zariadenia)
Copyright © Tamper EH, s.r.o.   |   Tvorba web stránok
Tvorba web stránok

Štrukturovaná kabeláž

Kamerové systémy

Zabezpečovacie systémy

Elektroinštalácie

Audio video systémy

TAMPER EH, s.r.o.
Záhradná 1381/9 
902 01 Pezinok

Mobil:
+421  905  263  216
        +421  907  748  705
        +421  905  331  268


Email: tampereh@tampereh.sk

>> viac
+421  905  263  216
+421  907  748  705
+421  905  331  268
tampereh@tampereh.sk