ŠTRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
KONTAKT
Štruktúrovaná kabeláž rozvádza sieťové pripojenie po budove. Zahrňuje kompletné zapojenie káblov, vrátane aktívnych a pasívnych prvkov do siete. Umožňuje univerzálne použitie pre prenos dát (počítačová sieť, internet), hlasu (telefóny) a obrazu (kamerové systémy, televízia).

Je využívaná hlavne v budovách určených na kancelárske a  výrobné účely, ale čoraz častejšie sa využíva aj v rodinných a bytových domoch. Štruktúrovaná kabeláž je založená na vertikálnom a  horizontálnom prepojení jednotlivých rozvádzačov pomocou metalických a optických káblov. Z rozvádzačov sú káble viezdicovo distribuované k jednotlivým účastníckym zásuvkám, ktoré sú rozmiestnené podľa požiadaviek zákazníka. Táto hviezdicová topológia umožňuje rýchle a jednoduché presúvanie jednotlivých užívateľov.
Prevedenie štruktúrovanej kabeláže sa riadi európskou normou EN 50173 a medzinárodnou normou ISO/IEC 11801.

Základné prvky a ich využitie:

a) Dátový rozvádzač – je to uzol, kde sú ukončené všetky káble od dátových zásuviek. Sú v ňom prepojovacie panely zásuvkového rozvodu, prepojovacie switche, záložné zdroje, aktívne prvky LAN atď.
Copyright © Tamper EH, s.r.o.   |   Tvorba web stránok
Tvorba web stránok

Štrukturovaná kabeláž

Kamerové systémy

Zabezpečovacie systémy

Elektroinštalácie

Audio video systémy

b) Horizontálny rozvod – je hviezdicové káblové prepojenie medzi dátovým rozvádzačom a jednotlivými zásuvkami.

c)
Vertikálny rozvod – je prepoj medzi hlavným rozvádzačom budovy a  rozvádzačmi na jednotlivých podlažiach. Ako základné médium sa pre pripojenie zásuvok vnútri budov pre štruktúrované kabeláže používa štvorpárová krútená dvojlinka.
TAMPER EH, s.r.o.
Záhradná 1381/9 
902 01 Pezinok

Mobil:
+421  905  263  216
        +421  907  748  705
        +421  905  331  268


Email: tampereh@tampereh.sk

>> viac
+421  905  263  216
+421  907  748  705
+421  905  331  268
tampereh@tampereh.sk